Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Jít zpět

Jít zpět

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Čt 05.04.2018

Region: Hajnice

Barokní kostel sv. Mikuláše

Je římskokatolický farní kostel, který je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V původní vsi Brusnice, která je součástí dnešní Hajnice, stávala kaple. Původní kapli nahradil kostel, který byl zřejmě dřevěný. V blízkosti kostela byla vybudována štíhlá zděná gotická věž s bedněným patrem, která sloužila jako zvonice, hláska a v době nebezpečí jako útočiště. V roce 1736 získala Brusnice svého kaplana. Za prvního kněze Gregora Klugara, původně zámeckého kaplana v Náchodě a ceremoniáře královéhradeckého biskupství byl položen základní kámen kostela, který se nachází na evangelní straně mezi hlavním oltářem a oltářem s ostatky mučedníků Severina a Clementise. Když Gregor Klugar zemřel, byl pohřben poblíž hlavního oltáře.

Budova je jednolodní o vnitřních rozměrech 16 x 25 metrů, má valenou klenbu s výsečemi a je podepřena čtveřicí korintských sloupů se závitnicemi. Presbytář je pětiboký o hloubce 8 metrů, chór o hloubce 4 metry, presbytář a chór jsou užší, mezi nimi a lodí je konkávní přechod. Nároží jsou zaoblená. K presbytáři je přimknuta sakristie obdélného půdorysu se samostatným vstupem. Triumfální oblouk je půlkruhový s volutovými pilastry a ve vrcholu s vymalovaným čtyřlístkovým medailonem Krista dobrého pastýře. Kněžiště má polygonální půdorys, apsidu pro hlavní oltář, je zaklenuto příčně valenou klenbou s výmalbou Boží Trojice ve vrcholu klenby. Ornamentální výmalba je ze začátku 20. století. Venkovní omítka budovy je hladká s ozdobnými lizénovými rámy.

Původně míval kostel tři vchody - hlavní stávající západní a boční vchody k severu a jihu. Ke hlavnímu severnímu vchodu byla později přistavěna další část vytvářející závětří. K severnímu vchodu byla později přistavěna Lurdská kaplička a přestal se používat.

Prostor kostela je prosvětlen patnácti okny, v lodi v horní řadě kulatými a ve spodní řadě kasulovými, obojí s kamenným ostěním. Presbytář má okna půlkruhová, prokrajovaná s kruhovou nadstavbou, s kamenným ostěním s volutou. Zasklení oken je čiré, několik barevných tabulek vytváří v jejich středu kříž a ve vrcholu hvězdici.

GPS: 50.488223, 15.905430

Zobrazit polohu na mapě

Naplánujte si trasu (přes google mapy)

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás