Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Centrum služeb

RSS Feed - novinky

 

Společenství obcí Podkrkonoší je zapojeno do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/15_019/0003017. Ten navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

 

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Tento projekt byl ukončen k 31. 7. 2020. Veškerou administrativu převzal projektový tým MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Složení a kontakty najdete zde.

Dokumenty k projektu jsou zveřejněny zde, využijte filtr CSS.

 

Vybrali jsme pro Vás