Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Finanční podpora pro neziskové organizace na území Společenství obcí Podkrkonoší 2024

Publikováno: Čt 08.02.2024

Region: Podkrkonoší

Finanční dary pro NNO

Společenství obcí Podkrkonoší poskytne i v letošním roce finanční dary nestátním neziskovým organizacím z území SOP. Žádost bude zveřejněna na webu www.podkrkonosi.info, případně na webových stránkách obcí. Žádosti bude možné podávat od 15. 2. 2024 a to buď písemně (kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice) nebo elektronicky mullerova@kjh.cz. Způsobilými žadateli jsou NNO, které mají IČO a sídlo na území SOP. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost. Maximální výše finančního daru na jednu žádost je 5 000 Kč. Při schvalování finančního daru bude přihlíženo především k akcím vedoucím k reprezentaci a propagaci SOP nejen v regionu, ale i mimo něj a k soustavné celoroční činnosti. Kontakty pro konzultaci a administraci žádostí: J. Balcar 777 851 871, balcar@kjh.cz, D. Müllerová 731 543 676, mullerova@kjh.cz.

Přílohy / dokumenty:

ico-xls Formulář žádosti o fin. dar SOP_2024.xls [XLS, 376 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás