Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší

Publikováno: Po 12.12.2022

Region: Podkrkonoší

Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále také SOP) byla v roce 2022 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to částkou 80 000 Kč. SOP dofinancovala projekt částkou 36 400 Kč z vlastních prostředků. Dotace pomohla zajistit servis obcím a SOP v oblasti administrativy a poradenství a při realizaci společných akcí, který garantovala MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

 

 

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž Podkrkonošská Sněženka. Tato akce se konala dne 27. 5. 2022 v areálu kempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. Jednalo se o již 14. ročník této akce. Program zajistil Kouzelník Ondřej Soukup – Magic Soukup. Přítomni byli žáci ze sedmi ZŠ SOP. Dětem byly předány dárky – zvonky na kolo a drobné sladkosti. Tato akce se konala pod záštitou člena Rady Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeňka Finka.

Valná hromada SOP rozhodla, že v roce 2022 místo dotací budou finanční prostředky na podporu neziskových organizací v regionu rozděleny for

mou darů, které mají za cíl zpestřit kulturní a sportovní dění. Bylo rozděleno 40 000 Kč mezi osm úspěšných žádostí. Úspěšnými žadateli byli SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Huntířov; TJ Spartak Pilníkov; TJ Sokol Vítězná; Myslivecký spolek Pilníkov; Český rybářský svaz Pilníkov; SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště; TRH, z.s.; z.s. TLUPA TLAP.

Řada výše uvedených aktivit včetně akcí v jednotlivých obcích byla propagována v kalendáři kulturních akcí, který byl součástí Zpravodaje SOP. Jeho pravidelné vydávání přináší obyvatelům Podkrkonoší přehled o dění v regionu, obsahuje pozvánky na různé společenské akce, ale také ohlédnutí za aktivitami již uplynulými. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu 2 760 kusů a je pro občany SOP zdarma.

V oblasti propagace jsou dalším nástrojem webové stránky Společenství obcí Podkrkonoší. Díky spolupráci starostů i občanů jsou neustále aktualizovány a staly se informačním zdrojem a přehledem o kulturním a společenském životě v SOP i za jeho hranicemi. Portál www.podkrkonosi.info současně plní funkci pomyslné pozvánky pro turisty, pro něž může být region Podkrkonoší ideálním cílem poklidné cyklo či turistické dovolené.

Neméně důležitou akcí, na které starostové z obcí SOP participují, je tzv. Krizová karta. Na této kartě jsou uvedeny všechny potřebné kontakty na starosty a místostarosty obcí a činovníky JPO včetně vybavení jednotlivých obcí a JPO. Tato karta pracuje s daty z územím 25 obcí MAS KJH, o.p.s a je distribuována do všech obcí SOP. Poslední aktualizace proběhla na konci listopadu 2022.

Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a posilují vztahy se sousedními obcemi, s polskými a slovenskými partnery. V roce 2022 se velmi aktivně zapojili do pomoci válkou sužované Ukrajiny. Bližší informace o aktivitách v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.

 

Daniela Müllerová
Společenství obcí Podkrkonoší
www.podkrkonosi.info

 

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás