Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Dotace na veřejné osvětlení v obci

Dotace na veřejné osvětlení v obci

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Termín: So 01.09.2018 - St 31.10.2018 / Publikováno: Po 10.09.2018

Region: Podkrkonoší

Informace pro obce i širokou veřejnost

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (program Efekt)

Termín výzvy: 1.9. – 31.10. 2018

Dotace: 50% (max. 2 mil. Kč)

Termín realizace projektu: nejpozději do 31.12.2019

Způsobilé výdaje: nákup svítidel a světelných zdrojů; doplnění svítidel a světelných zdrojů do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace; výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla včetně světelných zdrojů; rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí; výdaje na práci; výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu; výdaj na pronájem pojízdné plošiny; výdaj na seřízení řídicích prvků; zpracování energetického posudku / auditu a PD, technický dozor apod.

Zásadní povinné přílohy: energetický posudek, případně energetický audit (dokument nesmí být starší 2 let) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příručkou pro zpracování energetických auditů a posudků soustav veřejného osvětlení; projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtuv požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje; pasport předmětné části veřejného osvětlení; přehled zatřídění dotčených komunikací do tříd osvětlenosti dle platných norem.

Pokud máte zájem, nebo máte jakýkoliv dotaz, určitě se ozvěte. Rádi Vám s vyřízením dotace budeme nápomocni.

Tomáš Mečíř
Společnost DRAG s r.o.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás