Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší

Publikováno: Po 10.12.2018

Region: Podkrkonoší

Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále SOP) byla v roce 2018 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to ve výši 90 tisíc korun. Z těchto prostředků byla zkvalitněna činnost Centra společných služeb, které zajišťuje ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. servis obcím a SOP.

Starostové ze SOP se pravidelně scházejí a domlouvají se na společných aktivitách a směřování regionu. V letošním roce se opět potkali i se svými kolegy ze sousedního Svazku obcí Jestřebí hory a vyměňovali si zkušenosti. První letošní schůzkou bylo jednání o společném postupu při implementaci nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na základě požadavků MŠMT byl pro řadu obcí SOP vypracován dokument „Plán rozvoje sportu“. Dalším rozvojovým regionálním dokumentem je tzv. Krizová karta, která po komunálních volbách prošla první aktualizací a bude distribuována všem obcím a jejich hasičským jednotkám. V rámci vzdělávání zástupců obcí uspořádalo Společenství ve spolupráci se sousedními DSO školení na aktuální téma „Elektronizace ve veřejných zakázkách“.

V oblasti propagace je Centrum společných služeb hlavním správcem webových stránek DSO. Cílem moderního a přehledného portálu je informovat místní občany o dění v regionu a zároveň inspirovat a přilákat turisty do této poklidné části Podkrkonoší. Díky spolupráci s řadou regionálních subjektů jsou webové stránky neustále aktualizovány a je zaznamenána narůstající návštěvnost.

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž Podkrkonošská Sněženka, která se konala v kempu Sv. Kateřina v Chotěvicích.

I v letošním roce byl vyhlášen dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, díky kterému byly akce těchto subjektů podpořeny 50 tisíci korunami. Hodnotitelská komise rozdělila tuto částku mezi osm „neziskovek“, jenž tak mohou zrealizovat své projekty a zpestřit tím společensko-kulturní dění v regionu.

Od roku 2016 je Společenství obcí Podkrkonoší zapojeno do projektu Svazu měst a obcí s názvem Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci je i nadále posilována činnost Centra společných služeb, které je pomocnou rukou starostů.

SOP vydalo dvě čísla informačního Zpravodaje se souhrnem nejzajímavějších aktivit letošního roku. Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a posilují vztahy s polskými a slovenskými partnery. Bližší informace o aktivitách v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás