Společenství obcí Podkrkonoší

Úřední deska Centrum služeb Fotogalerie Kontakt

Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší

Publikováno: Čt 10.12.2020

Region: Podkrkonoší

Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále také SOP) byla v roce 2020 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to částkou 78 000 Kč. SOP dofinacovala projekt částkou 36 000 Kč z vlastních prostředků. Z těchto prostředků byla podpořena činnost Centra společných služeb, které ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. zajišťovala servis obcím a SOP v oblasti administrativy a poradenství a při realizaci společných akcí.

 

Společná setkání starostů SOP se stala nedílnou součástí chodu DSO. Letos bylo pro zástupce obcí Společenství obcí Podkrkonoší zorganizováno dne 3. 3. 2020 druhé setkání zastupitelů z regionu MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. Programem akce bylo představení společných aktivit v území jako například sdílení dobré a špatné praxe, dotační kalendář pro MŠ, ZŠ a obce a seminář na téma Zákon o obcích. Lektorem tohoto semináře byl již podruhé JUDr. Jan Horník Ph.D., tajemník města Dobříš.  

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž Podkrkonošská Sněženka, která se tentokrát díky covidové situaci konala netradičně on-line. Základní školy byly vyzvány k vytvoření videozdravice pro ostatní školy v regionu. Žáčci 7 škol spolu s učiteli nahráli na videa svá vystoupení – písničky, básničky – všechna vystoupení byla postupně zveřejňována na webových stránkách www.podkrkonosi.info. Děti byly odměněny ve formě sladkostí, bloků a hraček „jojo“. Tato akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro Královéhradecký kraj Aleše Cabicara.

V tomto roce byl vyhlášen tradiční dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, který má za cíl zpestřit kulturní a sportovní dění. Bylo rozděleno 50 000 Kč mezi sedm úspěšných žádostí. Vzhledem ke covidové situaci se většina akcí nemohla uskutečnit a dotace musely být vráceny SOP. Dvě akce se však stihly uspořádat, a to „Loučení s prázdninami“ pořádané TJ Spartak Pilníkov, a „Fotbal nás baví“ pořádané Sokolem Vítězná, z.s.

Řada výše uvedených aktivit včetně akcí v jednotlivých obcích byla propagována v kalendáři kulturních akcí, který byl součástí jarního a podzimního vydání Zpravodaje SOP. Jeho pravidelné pololetní vydávání přináší obyvatelům Podkrkonoší přehled o dění v regionu, obsahuje pozvánky na různé společenské akce, ale také ohlédnutí za aktivitami již uplynulými. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu téměř 3000 kusů a je pro občany SOP zdarma.

V oblasti propagace jsou dalším nástrojem webové stránky Společenství obcí Podkrkonoší. Díky spolupráci starostů i občanů jsou neustále aktualizovány a staly se informačním zdrojem a přehledem o kulturním a společenském životě v SOP i za jeho hranicemi. Portál www.podkrkonosi.info současně plní funkci pomyslné pozvánky pro turisty, pro něž může být region Podkrkonoší ideálním cílem poklidné cyklo či turistické dovolené.

Od roku 2016 bylo Společenství obcí Podkrkonoší zapojeno do projektu Svazu měst a obcí s názvem Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci byla posilována činnost Centra společných služeb, které bylo pomocnou rukou starostů. V letošním roce byl projekt ukončen k 31. 7. a od 1. 8. 2020 převzala kompletní servis MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Neméně důležitou akcí, kterou MAS KJH, o. p. s. spolu se starosty obcí SOP, SOJH a města Úpice provádí, je tvorba a aktualizace Krizové karty. Na této kartě jsou uvedeny všechny potřebné kontakty na starosty a místostarosty obcí a činovníky JPO včetně vybavení jednotlivých obcí a JPO. Tato karta se distribuuje do všech obcí SOP. Poslední aktualizace proběhla na začátku prosince 2020.

 

Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a posilují vztahy se sousedními obcemi, s polskými a slovenskými partnery. Bližší informace o aktivitách v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.

 

Daniela Müllerová

Společenství obcí Podkrkonoší

www.podkrkonosi.info

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás